TUNING PC

Zvýšený výkonu přidáním 2. zdroje

Větší výkon-aneb čím víc zdrojů tím líp

Spínací kontakty relé - ( v moment kdy je relé napájeno 12V se sepnou kontakty a musí tak propojit na 20 PINovým konektoru zdroje PIN 3 a 4, tím se rozběhne Zdroj č. 2.


!!!! Zdroj č. 2 je třeba zatížit alespoň dvěma HDD disky, nesmí běžet na prázdno. !!!!


Pak další věc co je potřeba propojit jsou země obou zdrojů ( obr. 1 ), já jsem spojil země z konektorů pro napájení jednotek nebo HDD (spojil jsem jenom dva černé kabely protože všechny země ve zdrojích na DPS jsou vedeny ze stejného místa a tak by to mělo stačit.)


propojení dvou zdrojů
Takto jsem propojil země obou zdrojů.Zapojené relé.Celkový pohled - kabely.Celkový pohled.Napájení zdrojů.