TUNING PC

Zvýšení rychlosti RAM: 4-way interleaving

Zrychlete přístupu do paměti RAM pomocí tzv. čtyřcestného Interleaving módu (platí pouze pro čipové sady VIA KT-, KX-& nebo Apollo Pro)...

Jestliže patříte mezi vlastníky základních desek s těmito čipovými sadami, tak pro vás mám návod, jak zrychlit přístup do vaší RAMky. Tento návod jsem objevil při brouzdání internetem a myslím si, že si zaslouží, aby se o něm dozvědělo více lidí. Urychlit přístup do paměti RAM pomocí čtyřcestné metody prokládání -Interleavingu, lze pouze v případě, pokud je základní deska osazena dvěma stejnými, oboustrannými paměťovými moduly DIMM o stejné kapacitě. Pak mikroprocesor dostává data rychleji, neboť může přistupovat střídavě na jeden či druhý paměťový modul. A vždy nachází modul, který si od posledního požadavku po přečtení svých dat odpočinul, zatímco data předával modul druhý.

 

Přesto je zajímavé, že ne každý výrobce má tuto funkci zabudovanou v BIOSu, a to ani v případě, že ji základní deska mnohdy podporuje. A když přece, pak tuto volbu nezobrazuje vždy jednoznačně. Firma MSI tak má tuto funkci pro čipovou sadu KT od verze 2 BIOSu v menu Advanced Chipset Features pod volbou DRAM Timing by SPD, YES. Ve vašem případě byste si tedy měli nejprve zjistit, zda základní deska tento způsob rychlého přístupu do paměti RAM v BIOSu podporuje. V případě, že jste tuto volbu v BIOSu nenašli, tak čtěte dál.

Existují dvě řešení:

1.) Update BIOSu
Informujte se u výrobce základní desky, zda-li je k dispozici novější (aktuální) verze BIOSu, jež podporuje tuto funkci a provedením tohoto updatu ji aktivujte.

2.) Aktualizace pomocí softwaru
Tento freewarový program se jmenuje Wpcredit a je určen pro WIN 95/98/ME a NT4. Tuto utilitu najdete v download sekci. Na pevném disku si vytvořte složku např. Wpcredit a stáhněte do ní soubor WPCRE12A.EXE (65 KB). Ten najdete v odstavci „What do I need to get started?“ v položce Wpcredit. Rovněž si do složky nakopírujte příslušný plug-in pro vaši základní desku. Ty jsou pro základní desky s čipovou sadou KX- nebo KT- na stejném místě jako Wpcredit. Plug-in APOLLOPRO.ZIP pro čipovou sadu Apollo Pro získáte na adrese www.h-oda.com. Po stažení souboru WPCRE12A.EXE a příslušného plug-inu oba extrahujte a po spuštění aplikace Wpcredit proveďte integraci plug-inu pomocí nabídky File/PCR Open.

Nyní vycházíme ze stavu, že paměťové moduly DIMM máte umístěné v prvních dvou bancích. Rozhodující pro mód Interleav jsou u výše uvedených čipových sad registry 64 (pro první bank) a 65 (pro druhý bank). Jaká nastavení jsou pro ten který registr platná, se dozvíte v komentáři v pravé části obrazovky aplikace. Nyní uvedeme postup týkající se čipové sady KT133.

Nejprve změníme registr 64. Ten najdeme pomocí vodorovných a svislých řad zelených číslic. V řádku najdeme číslo 60 a ve sloupci číslo 04. Průsečík nám dá hodnotu registru 64. Po klepnutí na tuto hodnotu se v řádku „Offset“ objeví hodnota 64. Rozhodující jsou ale poslední dvě číslice osmimístné řady čísel v řádce „Bin“. Pokud je tam nastavena hodnota 10, pracuje vaše paměť v čtyřcestném Interleaving módu. V případě, že by tam byla hodnota 01, pracovala by paměť ve starším dvoucestném módu a pro případ hodnoty 00 by byl Interleaving deaktivován úplně. Pro nastavení čtyřcestného Interleaving módu klepněte myší na poslední číslici binární hodnoty a napište číslici 0. Poté klepněte na předchozí číslici a napište 1. Vše potvrďte pomocí příkazu „Set“ a „Yes“. Totéž proveďte i pro registr 65. Nyní by měly vaše paměťové moduly pracovat ve čtyřcestném Interleaving módu, a to tak dlouho, dokud počítač nevypnete. Program bohužel nastavení neukládá, musí se tedy při každém startu nastavovat znovu. Naštěstí ale existuje program Wpsecret. Ten je stejně jako Wpcredit určen pro WIN 95/98/ME a NT4 a dokáže nastavení paměti RAM uchovat trvale. Je k dispozici na internetové adrese www.viahardware.com/wpcredit133.shtm v odstavci „What do I need to get started?“ na odkazu WPCRSET (WPCRS120.EXE, 60 KB). Vytvořte si na pevném disku složku s názvem např. Wpcrset, a do té nainstalujte aplikaci poklepáním na soubor INSTDD.EXE. Nejprve spusťte program Wpcredit a pro každý registr, který chcete změnit, si poznačte parametry „Offset:“, „Data:“, „PCI Bus:“, „Device:“ a „Function“. Nyní spusťte program Wpsecret a klepněte na tlačítko Add a přeneste tam hodnoty pro „Register:“ (což je hodnota „Offset:“ v aplikaci Wpcredit), „Data:“, „PCI Bus:“, „Device:“ a „Function“ (musíte to provést pro obě hodnoty registru). Po restartu počítače si pak můžete všimnout, že jsou zde nastaveny hodnoty, které jste si zadali sami.

Pokud Vám tento postup přijde příliš složitý, můžete si nainstalovat ovladač Memory Interleave Enabler, který výše zmíněné úpravy provede automaticky při startu systému.