TUNING PC

"Oživování" ventilátoru

Je samozřejmé, že každý větrák, či už s nebo bez kuličkového ložiska má svoji životnost a po překročení se mu zpomalí otáčky, nebo začne vydávat velmi nepříjemné zvuky a dokonce se zastaví...

Majetnější tento větrák prostě vyhodí a koupí si nový, ale to je docela škoda, protože se dá ještě docela snadno a bezbolestně rozchodit (já osobně asi dva, které před úpravou vypadali na odpis, používám doposud). Pokud máte podobný problém s Vaším ventilátorem, podívejte se, jak se mu dá docela jednoduše vrátit "život".

 

Klasický 80mm větrák ze zdroje

Naším cílem je oddělit rotující část od základny. Zespoda větráku si můžeme všimnout nálepky a přívodních drátů. Tuto nálepku musíme odlepit a dle uvážení uschovat (jestli ji tam chceme ještě vrátit :-)). Pod odstraněnou nálepkou kryje hřídelku rotoru ještě gumový kryt, který je nutno (třeba špendlíkem, ale nedestruktivně!) odkrýt. Po odkrytí je již vidět konec hřídelky a jakýsi kovový (umělohmotný) kroužek, který je nutno pro oddělení rotoru od statoru odcvaknout (dejte si pozor, protože se kroužek dá ohnout do polohy, kdy už nepůjde na své původní místo vrátit!).

Odstraňování gumového krytu a pojistného kroužku

Rozebraný ventilátor

Pokud vše proběhlo v pořádku, můžeme se pustit do promazání mechanických součástí. Na promazání můžeme použít různá, ale nevodivá mazadla, která se co nejméně odpařují. (mně osobně se osvědčila kombinace vazelíny s olejem do převodovky PP90).

Hlavní částí, kterou je potřeba vyčistit, je rotor. Ve vnitřku rotoru je magnet, takže stačí ho jen otřít od prachu a nečistot, aby nedocházelo k nadměrnému tření. Můžete vyzkoušet aplikovat jen velmi malé množství mazadla pro lepší proudění vzduchu, ale rotor by se statorem neměl přicházet do styku, jinak dochází k většímu zahřívání a většímu odběru proudu.

Odstraňování nečistot z magnetu v rotoru

Po promazání magnetu ještě neuškodí nanést trochu vazelíny i na hřídel rotoru. Poté složíme větrák zpátky do jednoho celku, ale po nasazení pojistného kroužku ještě před vložením gumového krytu, promažeme ještě tuto část.

Promazávání konce hřídele s pojistným kroužkem

 

Nakonec vložíme zpátky na své místo gumový kryt, pořádně otřeme hadříkem zbytky mazadla a můžeme vrátit nálepku zpátky na své místo.

Já osobně takto "oživené" větráky používám doposud. Samozřejmě již nedosahují takových otáček, jako když byly nové, ale zmizel hluk při otáčení a točí se stále :-).

Na závěr ještě upozorním, že veškeré úpravy provádíte na svoji zodpovědnost a nikdo jiný nenese zodpovědnost za případné škody a poruchy.